Xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU

Thứ tư, 08 Tháng 5 2019
Thực hiện Công văn số 3483/VPCP-NN ngày 29/4/2019 của VPCP, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 532/UBND-KTCN ngày 07/5/2019 về thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin đăng tải nội dung Công văn 532/UBND-KTCN đến quý doanh nghiệp, bạn đọc được biết.

Vui lòng xem chi tiết công văn đính kèm.
Phòng TTHTDN