Công ty Nhật Bản cần nhập khẩu bạch tuộc của Việt Nam

Thứ sáu, 10 Tháng 5 2019
Công ty Chế biến thực phẩm Matsumoto của Nhật Bản cần nhập khẩu bạch tuộc từ Việt Nam, doanh nghiệp của Việt Nam có khả năng cung cấp số lượng lớn xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản để kết nối với Công ty Matsumoto.

Liên hệ: 
Anh Tạ Đức Minh, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản.
Tel. +81 90 6317 6868
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng TTHTDN (Nguồn vietnamexpo.com - Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản)