​Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực phía Nam 2019

Thứ hai, 13 Tháng 5 2019
Hội chợ với quy mô 500 gian hàng, đặc biệt có 80 gian hàng của doanh nghiệp nước ngoài, diễn ra từ ngày 11/7/2019 đến ngày 15/7/2019, tại thành phố Vũng Tàu

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang nhận được Công văn số 467/SCT-TTKC ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang về việc vận động doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công Thương khu vực phía Nam 2019.

Hội chợ với quy mô 500 gian hàng, đặc biệt có 80 gian hàng của doanh nghiệp nước ngoài, diễn ra từ ngày 11/7/2019 đến ngày 15/7/2019, tại thành phố Vũng Tàu. 

Hội chợ góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá thương hiệu hàng hóa, dịch vụ của các tỉnh, thành khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung; tạo cơ hội cho doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển thị trường trong và ngoài nước; liên kết xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch giữa các tỉnh, thành.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 14/6/2019 (Bản đăng ký kèm theo).

Đầu mối liên hệ:
Bà Kim Đang DĐ 0975 929 144, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trân trọng kính mời./.
Phòng XTĐTTMDL