​Mời tham gia Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực ĐBSCL tại tỉnh Bến Tre lần thứ nhất năm 2019

Thứ hai, 13 Tháng 5 2019
Hội chợ diễn ra từ ngày 06/6/2019 đến ngày 10/6/2019, tại Trung tâm Thương mại Triển lãm và Hội nghị quốc tế - Việt Nam, quốc lộ 60, đường Võ Nguyễn Giáp, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang nhận được Công văn số 691/SCT-XTTM ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Sở Công Thương  tỉnh Bến Tre về việc mời tham gia Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực ĐBSCL tại tỉnh Bến Tre lần thứ nhất năm 2019.

Hội chợ diễn ra từ ngày 06/6/2019 đến ngày 10/6/2019, tại Trung tâm Thương mại Triển lãm và Hội nghị quốc tế - Việt Nam, quốc lộ 60, đường Võ Nguyễn Giáp, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

Hội chợ với mục đích giới thiệu  nhiều sản phẩm, hàng hóa phong phú của nhiều doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành trong cả nước, các hiệp hội, các tổ chức xúc tiến thương mại; đặc biệt là khu giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP tiềm năng nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP; qua đó đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại – đầu tư – du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 15/5/2019 (Bản đăng ký kèm theo).

Đầu mối liên hệ:
Bà Kim Đang DĐ 0975 929 144, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trân trọng kính mời./.
Phòng XTĐTTMDL