Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn Kiên Giang năm 2019

Thứ hai, 20 Tháng 5 2019
UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019, có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2019

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND thay thế Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên biển trên địa bàn Kiên Giang năm 2018.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân, đơn vị, bạn đọc tham khảo.

 
Vui lòng xem chi tiết file đính kèm.
 
Phòng TTHTDN