Mời tham gia Hội Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 19 – AgroViet 2019

Thứ tư, 29 Tháng 5 2019
Hội chợ diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 29/9/2019 tại Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế thương mại, số 489 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 
 
Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thị Minh Phụng, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban ngành liên quan vận động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia tại Công văn số 2913/VP-KTTH ngày 23/5/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội chợ diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 29/9/2019 tại Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế thương mại, số 489 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hội chợ nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, quan hệ hợp tác, phát triển sản xuất các sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành nông ngiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 12/6/2019 (Bản đăng ký kèm theo).

Đầu mối liên hệ:
Đồng chí Kim Đang DĐ 0975 929 144, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trân trọng kính mời./.
Phòng XTĐTTMDL