Mời tham gia Hội chợ tại thành phố Đà Nẵng

Thứ tư, 29 Tháng 5 2019
Hội chợ diễn ra từ ngày 02/8 đến ngày 07/8/2019 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, số 09 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 
 
Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thị Minh Phụng, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia Hội chợ tại thành phố Đà Nẵng theo Công văn số 2875/VP-KTTH ngày 22/5/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội chợ diễn ra từ ngày 02/8 đến ngày 07/8/2019 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, số 09 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Hội chợ lần này là cầu nối thiết thực, sẽ tạo điều kiện cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư của các quốc gia trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, các nước trong khu vực ASEAN trực tiếp gặp gỡ, quảng bá sản phẩm, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh và liên kết mở rộng thị trường. 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 10/6/2019 (Bản đăng ký kèm theo).

Đầu mối liên hệ:
Đồng chí Kim Đang DĐ 0975 929 144, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trân trọng kính mời./.

 
Phòng XTĐTTMDL