Thông báo đến các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia Đoàn xúc tiến tại Nhật Bản

Thứ năm, 13 Tháng 6 2019
Chương trình diễn ra từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8 năm 2019, tại Osaka, Wakayama và Tokyo, Nhật Bản

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thị Minh Phụng, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thông tin đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia Đoàn xúc tiến tại Nhật Bản theo Công văn số 3096/VP-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương trình diễn ra từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8 năm 2019, tại Osaka, Wakayama và Tokyo, Nhật Bản, nhằm giới thiệu môi trường đầu tư Việt Nam, những chính sách khuyến khích đầu tư của Việt Nam tới doanh nghiệp và tổ chức đầu tư Nhật Bản; Tạo cơ hội để các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản gặp gỡ, trao đổi những cơ hội hợp tác đầu tư thương mại từ hai phía đặc biệt trong lĩnh vực chế biến chế tạo, chế biến thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao…

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 28/6/2019 (Bản đăng ký kèm theo).

Đầu mối liên hệ:
Đồng chí Kim Đang DĐ 0975 929 144, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trân trọng kính mời./.
Phòng XTĐTTMDL