Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 6 năm 2019

Thứ năm, 20 Tháng 6 2019
Trong tháng 6 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 728.473 lượt, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 41.894 lượt, giảm 13,7 % so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 328.032 lượt, giảm 24,5% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 362.340 lượt, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Doanh thu 503 tỷ đồng, tăng 4,2% so cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc có 287.576 lượt khách tham quan du lịch, giảm 15,1 % so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 38.742 lượt, giảm 15,9% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 339,4 tỷ đồng, giảm 22,5% so với cùng kỳ.

Do tình hình thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài nên ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của du khách, lượng khách tham quan các khu/điểm du lịch giảm nhiều so với cùng kỳ. Các chuyến bay từ Trung Quốc cũng giảm tần suất bay; hiện nay Phú Quốc đang vào mùa thấp điểm khách quốc tế… 

Ước 6 tháng đầu năm 2019, Kiên Giang đón 4,29 triệu lượt khách đến tham quan, trong đó khách quốc tế đạt 405 ngàn lượt khách, tổng doanh thu 4.268 tỷ đồng. Phú Quốc 6 tháng đầu năm có tổng số lượt khách đến tham quan đạt 2,26 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 392 ngàn lượt khách.
 
 
 
Chỉ tiêu
Thực
hiện
tháng
5/2019
Ước TH
Tháng 6
2019
Lũy kế từ đầu năm
Thực
hiện
So với
cùng kỳ
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 625.131 708.473 4.298.542 109,0
Khách quốc tế (lượt) 44.441 41.894 405.509 128,2
Trong đó: Phú Quốc (lượt) 377.644 287.576 2.265.257 135,9
Khách quốc tế (lượt) 44.005 38.742 392.019 135,5
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 322.501 328.032 2.315.518 101,3
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 281.486 362.340 1.802.279 114,8
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 1,9 1,6 1,9 112,2
Khách quốc tế (ngày/khách) 1,3 1,7 2,8 114,3
III. Doanh thu (tỷ đồng) 525,2 503,0 4.268,1 142,6
Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) 408,7 339,4 3.829,1 140,8
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 726 726 726 142,9
Số phòng (phòng) 22.654 22.654 22.654 142,1
 
Sở DLKG (Trần Linh)