Mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Nha Trang năm 2019

Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
Hội chợ với quy mô 300 gian hàng, diễn ra từ ngày 27/8/2019 đến ngày 02/9/2019, tại Sân bóng Thanh Niên, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thị Minh Phụng giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thông báo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để biết đăng ký tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Nha Trang năm 2019 tại Công văn số 3139/VP-KTTH ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội chợ với quy mô 300 gian hàng, diễn ra từ ngày 27/8/2019 đến ngày 02/9/2019, tại Sân bóng Thanh Niên, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là cơ hội thiết thực cho đông đảo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các tổ chức Xúc tiến thương mại, du lịch gặp gỡ, trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất kinh doanh; cũng là cơ hội giới thiệu các sản phẩm hàng hóa, quảng bá thương hiệu và dịch vụ du lịch của các địa phương đến với du khách trong và ngoài nước.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 27/6/2019 (Bản đăng ký kèm theo).

Đầu mối liên hệ:
Bà Lâm Kim Đang, DĐ 0975 929 144, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trân trọng kính mời./.
Phòng XTĐTTMDL