Thông báo cuộc thi và triển lãm ảnh đẹp du lịch Bến Tre năm 2019

Thứ ba, 25 Tháng 6 2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phát động cuộc thi ảnh đẹp du lịch tỉnh Bến Tre năm 2019, chủ đề “Đất và người Bến Tre trên quê hương xứ Dừa”.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin trân trọng giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân trong cả nước biết và nếu có thể tham gia tìm hiểu.
Phòng TTHTDN