Thông báo siết chặt quản lý thương mại biên giới, quản lý hàng hóa khi xuất khẩu sang sang thị trường Trung Quốc

Thứ sáu, 28 Tháng 6 2019
Thông báo việc áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng và nguồn gốc hàng hóa nông lâm thủy hải sản, hoa quả, trái cây khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết

Đính kèm Công văn của Sở Công thương Kiên Giang

Nội dung cảnh báo chi tiết vui lòng xem tại Công văn của Sở Công thương Quảng Ninh (file đính kèm)
Phòng TTHTND