Mời tham gia Đoàn Giao dịch Xúc tiến Thương mại tại Tây Ban Nha và Cộng hòa liên bang Đức

Thứ hai, 26 Tháng 8 2019
Thời gian: từ 26/10 - 03/11/2019, địa điểm: Madrid (Tây Ban Nha) và Frankfurt, Erfurt (CHLB Đức).

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2019, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội, giữ vững và đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường EU, trong đó Tây Ban Nha và Cộng hòa liên bang Đức (CHLB Đức) là các quốc gia giữ vị trí chủ chốt, Cục Xúc tiến Thương mại (CXTTM) phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Đoàn Giao dịch Xúc tiến Thương mại tại Tây Ban Nha và CHLB Đức.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang
Ông Nguyễn Văn Hải - 0948 771 911 hoặc 0297 2210273
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng XTĐTTMDL