Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2019

Thứ sáu, 30 Tháng 8 2019
Cục Thống kê Kiên Giang thực hiện báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2019.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch giới thiệu đến quý đơn vị tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang  tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019.

Vui lòng xem chi tiết đính kèm