​Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019

Thứ sáu, 30 Tháng 8 2019
Ảnh hưởng xu thế chung của cả nước 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ta phát triển ổn định nhưng có giảm so với cùng kỳ. 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch xin giới thiệu đến quý đơn vị tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019.

Vui lòng xem chi tiết đính kèm