​Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2019

Thứ sáu, 30 Tháng 8 2019
Vụ lúa Hè thu (kể cả Xuân hè): Tính đến ngày 15/7/2019 toàn tỉnh xuống giống được 289.353 ha, đạt 103,34% so với kế hoạch, bằng 94,99 % so với cùng kỳ.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 04 và 04 tháng đầu năm năm 2019 để bạn đọc tham khảo.

Vui lòng xem chi tiết đính kèm