Mời tham gia Hội chợ Hàng Việt - Đà Nẵng 2019

Thứ hai, 02 Tháng 9 2019
Hội chợ với quy mô 300 gian hàng, diễn ra từ ngày 04/9 đến ngày 09/12/2019 tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Đà Nẵng
 
Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thị Minh Phụng, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia Hội chợ Hàng Việt - Đà Nẵng 2019 theo Công văn số 5098/VP-KTTH ngày 27/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội chợ với quy mô 300 gian hàng, diễn ra từ ngày 04/9 đến ngày 09/12/2019 tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Đà Nẵng. Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, kinh doanh; đồng thời giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thương mại Việt đến với người tiêu dùng. 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 15/9/2019 (Bản đăng ký kèm theo).

Đầu mối liên hệ:
Bà Lâm Kim Đang, DĐ 0975 929 144, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trân trọng kính mời./.
Phòng XTĐTTMDL