​Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019

Thứ năm, 26 Tháng 9 2019
Tính chung 8 tháng kim ngạch xuất khẩu ước tính 415,13 triệu USD, đạt 61,05% kế hoạch, tăng 1,27% so cùng kỳ. 


Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 04 và 04 tháng đầu năm năm 2019 để bạn đọc tham khảo.

Vui lòng xem chi tiết đính kèm
 
Phòng TTHTDN