​Danh sách một số Công ty sản xuất của Campuchia

Thứ năm, 26 Tháng 9 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang giới thiệu danh sách một số Công ty sản xuất của Campuchia do Thương vụ Việt Nam tại Campuchia giới thiệu.


Nhằm tăng cường hợp tác giữa các công ty sản xuất của Việt Nam với các đối tác Campuchia, Thương vụ Việt Nam cung cấp một số danh sách tên công ty sản xuất của Campuchia, để các doanh nghiệp Việt Nam thuận tiện liên hệ với nhau qua thư điện tử.

Vui lòng xem chi tiết đính kèm
Phòng TTHTDN