​Phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển

Thứ ba, 01 Tháng 10 2019
Thực hiện Quy chế phối hợp số 208/QCPH-UBND ngày 14/01/2019 giữa Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bến Tre, Bình Thuận, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và tỉnh Cà Mau trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển; 


UBND tỉnh Kiên Giang ban hành công văn số 1171/UBND-KTCN ngày 10/9/2019 về việc phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

- Yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố ven biển, đảo phối hợp quản lý chặt chẽ tàu cá hoạt động khai thác trên ngư trường nhằm thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký kết đầu năm 2019 giữa 8 tỉnh. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật Thủy sản năm 2017; quy định về chống khai thác IUU và giải pháp hành động gỡ “Thẻ vàng” của Việt Nam; quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản của quốc tế và của các nước thường xuyên có tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm.
 
Phòng TTHTDN