Nếu thành lập một công ty mới ở Kiên Giang, với hình thức là công ty thương mại, vốn100% của nước ngoài có thể hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, gia công hàng hoá bình thưòng thì có được hay không?

Thứ bảy, 24 Tháng 1 2015

Hỏi: Nếu thành lập một công ty mới ở Kiên Giang, với hình thức là công ty thương mại, vốn100% của nước ngoài có thể hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, gia công hàng hoá bình thưòng thì có được hay không? Nếu được thì mất bao nhiêu tiền? Bao nhiêu thời gian? Có cần chứng minh khả năng tài chính hay không?

Lưu ý là công ty hoạt động có văn phòng ở Kiên Giang, không xây dựng nhà máy, và trong trường hợp như vậy có được phép ký hợp đồng gia công với các nhà máy ở VN hay không?

Trả lời: Theo quy định tại Luật Thương mại, Nghị định 23/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được thành lập Công ty TNHH 100% vốn nước ngoài

Để biết thông tin chi tiết, hướng dẫn thủ tục đề nghị bạn xem hướng dẫn tại website của Sở KH&ĐT Kiên Giang www.kehoach.kiengiang.gov.vn  hoặc gửi email về Sở KH&ĐT theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặcThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.