Doanh nghiệp nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, không có chứng từ vận tải. Doanh nghiệp có thể nộp chứng từ nào thay thế chứng từ vận tải?

Thứ bảy, 24 Tháng 1 2015

Hỏi: Doanh nghiệp nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, không có chứng từ vận tải. Doanh nghiệp có thể nộp chứng từ nào thay thế chứng từ vận tải?

Trả lời: Trường hợp nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu đường bộ, không có vận đơn hoặc chứng từ vận tải, doanh nghiệp có thể nộp một trong các chứng từ sau để thay thế (bản sao và bản dịch tiếng Việt có dấu “Sao y bản chính” của doanh nghiệp):

+ Thông báo giao hàng của người xuất khẩu;
+ Hoá đơn thương mại (Commercial Invoice) hoặc hoá đơn chiếu lệ (Profoma Invoice).