Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 11 năm 2019

Thứ hai, 25 Tháng 11 2019

Trong tháng 11 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 556.208 lượt, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.


Trong đó, khách quốc tế 48.370 lượt, tăng 26,2% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 221.388 lượttăng 20,1% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 303.832 lượttăng9,1% so với cùng kỳ. Doanh thu 643,3 tỷ đồng, tăng 11,4% so cùng kỳ.
 

Riêng Phú Quốc có 354.949 lượt khách tham quan du lịch, tăng 14,2% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 44.846 lượt, tăng 35,8% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 603,3 tỷ đồngtăng 11,7% so với cùng kỳ.
 

 

 

Chỉ tiêu

Thực 

hiện 

tháng

10/2019

Ước TH

Tháng 11/

2019

Lũy kế từ đầu năm

 

 

 

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

649.770

556.208

8.107.789

112,6

Khách quốc tế (lượt)

44.166

48.370

653.549

120,7

Trong đó: Phú Quốc (lượt)

447.411

354.949

4.764.892

129,5

Khách quốc tế (lượt)

40.939

44.846

627.308

126,0

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

294.949

221.388

4.289.907

109,5

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

329.940

303.832

3.493.336

113,3

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

1,8

1,7

1,9

105,1

Khách quốc tế (ngày/khách)

3,1

3,0

2,9

117,4

III. Doanh thu (tỷ đồng)

633,7

643,3

7.670,5

133,9

Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng)

595,6

603,3

7.057,5

134,4

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

762

762

762

107,3

Số phòng (phòng)

23.389

23.389

23.389

118,3

 

Sở DLKG (Trần Linh)