Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019

Thứ ba, 10 Tháng 12 2019
Tổng lượt khách du lịch 11 tháng ước đạt 8.107,78 ngàn lượt khách, đạt 97,68% kế hoạch, tăng 12,58% so cùng kỳ. Trong đó: Lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch đạt 97,89% kế hoạch, tăng 16,21% so cùng kỳ; khách quốc tế đạt 102,12% kế hoạch, tăng 20,66% so cùng kỳ; Lượt khách du lịch đi theo tour đạt 129,82% kế hoạch, tăng 60,58% so cùng kỳ.
 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang giới thiệu Báo cáo tình hình kinh tế xã hội do Cục Thống kê Kiên Giang tổng hợp.

Vui lòng xem chi tiết đính kèm.

 
Phòng TTHTDN