Kế hoạch tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020

Thứ ba, 10 Tháng 12 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Kiên Giang trân trọng giới thiệu Kế hoạch về tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020 do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 02/12/2019.

Vui lòng xem chi tiết file đính kèm
Phòng TTHTDN