Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và 12 tháng năm 2019

Thứ tư, 08 Tháng 1 2020
Tính chung cả năm 2019 ước đạt 680 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 7,96% so với năm 2018. Trong đó: hàng nông sản 178 triệu USD, đạt 77,39% kế hoạch, giảm 11,80% so cùng kỳ; hàng thủy hải sản 225 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 2,72% ; nguyên liệu giày da 184 triệu USD, đạt 100%, tăng 7,35%.

Du lịch: cả năm 2019, tổng lượt khách du lịch ước đạt 8.780,48 ngàn lượt khách, đạt 105,79% kế hoạch, tăng 13,87% so cùng kỳ. Trong đó lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch 4.185,81 lượt khách, đạt 107,33% kế hoạch, tăng 16,69%.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang giới thiệu Báo cáo tình hình kinh tế xã hội do Cục Thống kê Kiên Giang tổng hợp.

Vui lòng xem chi tiết đính kèm.