Công ty chúng tôi đang kinh doanh khách sạn được xếp hạng 2 sao và có kế hoạch nâng cấp khách sạn trên để đạt tiêu chuẩn 3 sao. Vậy cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định và công nhận hạng khách sạn 3 sao?

Thứ bảy, 24 Tháng 1 2015

Hỏi: Công ty chúng tôi đang kinh doanh khách sạn được xếp hạng 2 sao và có kế hoạch nâng cấp khách sạn trên để đạt tiêu chuẩn 3 sao. Vậy cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định và công nhận hạng khách sạn 3 sao? Khi đã được xếp hạng thì theo định kỳ thời gian bao lâu khách sạn chúng tôi được thẩm định lại?

Trả lời: Muốn vậy Cty bạn phải có hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định và xếp hạng khách sạn. Theo qui định tại Điều 63 Luật Du Lịch, cơ quan có thẩm quyền thẩm định và xếp hạng khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao là cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung Ương (Tổng Cục Du Lịch).

Theo qui định mới của Luật Du Lịch, thời hạn để công nhận lại hạng khách sạn phù hợp với thực trạng cơ sở vật chất và dịch vụ của cơ sở là sau 3 năm, kể từ ngày khách sạn được xếp hạng (trước đây thời hạn này là 2 năm).