​Hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ hai, 20 Tháng 1 2020
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang giới thiệu công văn số 191/QDNNVV-NVCV về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV


Từ nhiều năm nay, việc kết nối giữa doanh nghiệp và ngân hàng đã được nhiều chương trình hội nghị, xúc tiến đề cập, nhưng thực tế việc tiếp cận vốn vẫn rất khó khăn, nhất là với các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Để định hướng cho DNNVV có  được nguồn tài chính ổn định, an tâm sản xuất kinh doanh, ngày 17/12/2019, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã Ban hành Công văn số 191/QDNNVV-NVCV về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV với chính sách và lãi suất ưu đãi như sau:
Đối tượng cho vay là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; lãi suất cho vay gián tiếp của Quỹ đối với DNNVV cố định trong thời gian vay vốn, lãi suất vay ngắn hạn 4,16%/năm, vay vốn trung hạn và dài hạn 6%/năm.
Điều kiện vay vốn của Quỹ theo Quy định: có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, đáp ứng được các quy định về bảo đảm tiền vay quy định pháp luật có liên quan.

Hiện nay, Quỹ ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Đây chính là cơ hội thúc đẩy các DNNVV khơi dậy nguồn sáng tạo khởi nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh theo nội  dung Nghị định số 39/NĐ-CP của Chính phủ đã đề ra nhằm đáp ứng hầu hết doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và vừa rất cần vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh./.

Vui lòng xem chi tiết đính kèm
Phòng XTĐTTMDL