Để được công nhận là điểm du lịch cần những điều kiện gì?

Thứ bảy, 24 Tháng 1 2015
Hỏi: Để được công nhận là điểm du lịch cần những điều kiện gì?
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Trả lời:
Để được công nhận là điểm du lịch cần những điều kiện gì?
 
Để được công nhận là điểm du lịch điều kiên gồm có:
 
Công nhận điểm du lịch quốc gia và điểm du lịch địa phương
 

Theo điều 7 và 9, chương III  về “khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch”của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch ghi rõ:

- Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận điểm du lịch quốc gia khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Có tài nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn.
2. Có khả năng bảo đảm phục vụ tối thiểu một trăm nghìn lượt khách du lịch một năm.
3. Có đường giao thông thuận tiện đến điểm du lịch, có các dịch vụ: bãi đỗ xe, có khu vệ sinh công cộng, phòng cháy chữa cháy, cấp, thoát nước, thông tin liên lạc và các dịch vụ khác đáp ứng được yêu cầu của khách du lịch.

4. Đáp ứng các điều kiện về bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận điểm du lịch địa phương khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Có tài nguyên du lịch hấp dẫn.
2. Có khả năng bảo đảm phục vụ tối thiểu mười nghìn lượt khách du lịch một năm.
3. Đáp ứng các quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 7 Nghị định này.