Giới thiệu các thông tư quy định nhập khẩu đối với mặt hàng thuốc lá, muối và trứng gia cầm

Thứ năm, 13 Tháng 2 2020
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang giới thiệu Thông tư số 01/2020/TT-BCT, 02/2020/TT-BCT, 03/2020/TT-BCT của Bộ Công thương ban hành đến quý doanh nghiệp, đơn vị quan tâm tìm hiểu.

- Thông tư 01/2020/TT-BCT qui định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020.
- Thông tư 02/2020/TT-BCT  quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020.
- Thông tư 03/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định đối tác toàn diện và tiến độ Xuyên Thái Bình Dương.

Vui lòng xem chi tiết đính kèm
 
Phòng TTHTDN