Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hong Kong, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022

Thứ tư, 19 Tháng 2 2020
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang giới thiệu đến quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Nghị định số 07/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/01/2020 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hong Kong, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022

Điều kiện để hàng hóa nhập khẩu được áp thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (gọi là thuế suất AHKFTA) phải đáp ứng điều kiện:

(1) thuộc biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định 07/2020/ND-CP ban hành ngày 05/01/2020;

(2) được nhập khẩu từ các nước Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malyasia, Myanma, Philippine, Singapore, Thái Lan, HongKong (Trung Quốc), Việt Nam;

(3) được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu;

(4) đáp ứng các qui định về xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK theo qui định của Hiệp định AHKFTA và qui định của Bộ Công thương.

Vui lòng xem chi tiết đính kèm
phòng TTHTDN