Công ty chúng tôi dự kiến nhập khẩu thẻ cào có mệnh giá dùng để nạp tiền trong game online. Xin hỏi Cục Hải quan, thuế suất và thủ tục như thế nào?

Thứ bảy, 24 Tháng 1 2015

Hỏi: Công ty chúng tôi dự kiến nhập khẩu thẻ cào có mệnh giá dùng để nạp tiền trong game online. Xin hỏi Cục Hải quan, thuế suất và thủ tục như thế nào?

Trả lời: Cục Hải quan TP trả lời ngày 05/08/2009

Về thuế suất nhập khẩu hiện nay đang áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu được qui định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục sửa đổi biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được qui định tại mục I, phần D, Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007.

Về thủ tục: Hàng không thuộc danh mục cấm nhập khẩu theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30/6/2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông thì doanh nghiệp trực tiếp liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu để thực hiện theo qui định.

Nguồn doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn