Công ty chúng tôi có hóa đơn hàng hóa mua vào trên 20 triệu và có hợp đồng với nhà cung cấp được thanh toán theo phương thức trả chậm.

Thứ bảy, 24 Tháng 1 2015

Hỏi: Công ty chúng tôi có hóa đơn hàng hóa mua vào trên 20 triệu và có hợp đồng với nhà cung cấp được thanh toán theo phương thức trả chậm. Ví dụ: hóa đơn mua hàng ngày 20/6/2009, hạn thanh toán ngày 27/6/2009 nhưng chúng tôi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho nhà cung cấp vào ngày 10/7/2009, khi kê khai thuế GTGT tháng 6, chúng tôi có kê khai thuế khấu trừ đối với hóa đơn này.

Xin hỏi hóa đơn trễ hạn thanh toán thông thường như thế nào (Công ty có nhiều hóa đơn thanh toán bị trễ hạn từ 7-20 ngày) thì có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

Trả lời: Cục thuế TP.HCM trả lời ngày 11/8/2009. Trường hợp công ty mua hàng theo phương thức trả chậm hóa đơn ngày 20/6/2009, thời hạn thanh toán ngày 27/6/2009, công ty thanh toán quá hạn qui định tại hợp đồng đã ký vào ngày 10/7/2009 (Trước ngày hạn chót kê khai thuế GTGT tháng 6/2009) thì công ty vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong kỳ kê khai tháng 6/2009./.

Nguồn doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn