Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 4 năm 2020

Chủ nhật, 03 Tháng 5 2020

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong tháng 4 năm 2020 lượng khách đến tham quan du lịch tiếp tục giảm


       Tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 38.142 lượt, giảm 95,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế 9.149 lượt,giảm 86,5% so cùng kỳ; các khu, điểm du lịch tạm ngưng hoạt động, chỉ duy trì hoạt động lưu trú. 

Riêng Phú Quốc có 26.500 lượt khách tham quan du lịch, giảm 93,7% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 8.544 lượt, giảm 86,2% so cùng kỳ.

Tổng thu từ du lịch đạt 230,2 tỷ đồng, giảm 87,0% so với cùng kỳ; trong đó Phú Quốc ước đạt 194,9 tỷ đồng, giảm 74,9% so cùng kỳ.

 

Chỉ tiêu

Thực hiện Tháng 3

Ước TH

Tháng 4

Lũy kế từ đầu năm

 

 

 

TH

So cùng kỳ (%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

155.352

38.142

1.793.302

59,9

Khách quốc tế (lượt)

37.570

9.149

151.704

47,6

Trong đó: Phú Quốc (lượt)

103.706

26.500

1.102.412

67,8

Khách quốc tế (lượt)

35.456

8.544

141.661

48,1

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

86.789

-

1.226.585

73,7

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

66.904

38.142

536.486

45,3

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

3,0

2,5

2,4

123,0

Khách quốc tế (ngày/khách)

4,7

3,5

4,0

132,8

III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng)

724,9

230,2

3.448,9

48,3

Riêng Phú Quốc (tỷ đồng)

650,6

194,9

2.346,7

40,7

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

762

762

762

100,0

Số phòng (phòng)

23.389

23.389

23.389

100,0

 

 

Sở DLKG (Trần Linh)