Kiên Hải chú trọng phát triển du lịch biển, đảo nhưng phải bền vững

Thứ hai, 11 Tháng 5 2020
Sáng ngày 20-4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Kiên Hải nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, quý I và kế hoạch năm 2020, xem xét giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của địa phương. 

Trong năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, thực hiện đạt và vượt 17/19 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, có một số chỉ tiêu chủ yếu tăng cao như: Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 935,738 tỷ đồng, đạt 103,97% kế hoạch (tăng 15,34%); giá trị thương mại - dịch vụ đạt 1.341 tỷ đồng, đạt 111,87% kế hoạch (tăng 29,72%); giá trị công nghiệp - xây dựng 1.451 tỷ đồng, đạt 102,91% kế hoạch (tăng 14,25%). Năm 2019 huyện Kiên Hải thu hút 441.659 lượt khách du lịch, đạt 137,91% kế hoạch và tăng 62,61% so với năm 2018.
 

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; văn hóa, giáo dục, y tế, tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo được quan tâm, hiện nay huyện còn 03 hộ nghèo và 19 hộ cận nghèo ( giảm 17 hộ) so với năm 2018.

Phát biểu tại buổi làm việc, chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đánh giá cao kết quả mà huyện Kiên Hải đã được trong năm qua. Tuy nhiên, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện còn chậm, tiềm năng về nuôi trồng thuỷ sản, dịch vụ ….. chưa được khai thác đúng hiệu quả. Du lịch tuy có bước phát triển nhưng còn mang tính tự phát, chưa căn cơ, bền vững. Tình hình khai thác hải sản trái phép, sử dụng chất nổ còn xãy ra. Công tác quản lý rừng, quản lý đất đai, quản lý xây dựng chưa chặt chẽ và có chiều hướng gia tăng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng lưu ý, mặc dù tình hình dịch bệnh đã có những dấu hiệu khả quan nhưng vẫn không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Đồng thời khẩn trương rà soát các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính Phủ để giải quyết chính sách kịp thời cho người dân.

Về lĩnh vực kinh tế, chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu UBND huyện Kiên Hải tập trung rà soát lại các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm, nhiệm kỳ 2015- 2020, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu còn thấp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Xây dựng ngay kịch bản phát triển kinh tế- xã hội của huyện sau khi dịch bệnh được khống chế, nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh, kêu gọi đầu tư phát triển cho huyện trong thời gian tới. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng cho rằng: Du lịch là thế mạnh của huyện Kiên Hải, do đó, trong thời gian tới huyện cần tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch, kêu gọi đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn để phát triển du lịch nhưng đồng thời phải tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm những hành vi tự phát, lấn chiếm đất đai trái phép nhất là các bãi biển có vị trí đẹp… hướng đến phát triển du lịch bền vững. Triển khai nhanh kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2020, và kế hoạch giai đoạn 2021- 2025. Tập trung điều chỉnh quy hoạch trung tâm các xã, nhất là xã Hòn Tre. Tăng cường công tác quản lý rừng, quản lý đất đai và quản lý xây dựng trên địa bàn huyện. 

Đối với ngành khai thác và đánh bắt hải sản cần chú trọng đến chất lượng, giá trị sản phẩm và phải mang tính bền vững. Đặc biệt quan tâm tới việc bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản, tăng cường xử lý nghiêm đánh bắt trái phép và các loại hình khai thác mang tính huỷ diệt. Đồng thời quy hoạch và đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản trên biển, nhất là các loài thuỷ sản có giá trị. 

Tập trung kiện toàn và phát triển hệ thống các hợp tác xã nuôi trồng thuỷ sản kết hợp với phát triển du lịch tại địa phương. Đa dạng hoá các sản phẩm nông nghiệp đặc thù của đảo, nhất là các loại cây ăn trái lâu năm. Quảng bá thương hiệu sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử, chú trọng phát triển hợp tác xã theo hướng canh tác, nuôi trồng hữu cơ có tính bền vững và hiệu quả kinh tế cao.

Đối với các đề xuất, kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã xem xét, cho chủ trương và chỉ đạo các sở ngành liên quan giải quyết thỏa đáng cho địa phương.
 
Nguồn: www.kiengiang.gov.vn