Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu thủ tục đầu tư dự án tại Kiên Giang

Thứ ba, 12 Tháng 5 2020
Hiện nay, các doanh nghiệp, nhà đầu tư có ý định đầu tư dự án vào Kiên Giang thường gặp lúng túng về các thủ tục pháp lý, giai đoạn xin chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; cũng như các hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt giai đoạn thực hiện triển khai dự án…

Khi nhà đầu tư có ý tưởng đầu tư dự án cần thực hiện các nội dung: Tham quan, khảo sát vị trí, địa điểm tại các địa phương có dự án kêu gọi đầu tư; nghiên cứu chọn quy mô dự án, tổng vốn đầu tư cho phù hợp với năng lực của đơn vị mình (năng lực về tài chính, con người và máy móc thiết bị); lập văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và đề xuất dự án đầu tư theo mẫu Phụ lục I.1 và I.2 của Thông tư số 16/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hoàn chỉnh hồ sơ biểu mẫu thực hiện dự án đầu tư theo Điều 33 của Luật Đầu tư và nộp hồ sơ ở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Để định hướng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận với các thủ tục đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được thuận tiện, dễ dàng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (Trung tâm) hướng dẫn cho các nhà đầu tư tìm hiểu chi tiết dự án đầu tư như: Cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục về đất đai, cơ chế chính sách đầu tư vào Kiên Giang.

Trung tâm còn là đơn vị đầu mối hướng dẫn cho nhà đầu tư về trình tự thủ tục pháp lý để gửi hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền  thẩm định giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước không còn bận tâm khi làm thủ tục đăng ký đầu tư./.   
Tân Khoa