Hỗ trợ sản phẩm Kiên Giang trong và sau dịch Covid-19

Thứ tư, 13 Tháng 5 2020
Để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục những khó khăn trong và sau dịch bệnh Covid-19 , Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (Trung tâm) đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ, xúc tiến trong bối cảnh mới theo xu hướng hiện đại.

Trung tâm đã lên kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, bao bì sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, nắm bắt thông tin, nhu cầu của thị trường, xúc tiến quảng bá giới thiệu, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh; mời các doanh nghiệp địa phương đưa các sản phẩm của địa phương lên trang website kiengiangpromotion.vn.

Đây là trang thương mại điện tử do ngân sách tỉnh đầu tư được thực hiện bằng 2 thứ tiếng Việt - Anh, nhằm hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương giới thiệu, quảng bá sản phẩm/dịch vụ du lịch, cũng như hỗ trợ cho doanh nghiệp/hợp tác xã/tổ hợp tác dễ dàng tiếp thị và bán sản phẩm/dịch vụ đến với người tiêu dùng, kể cả cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách, dự án kêu gọi đầu tư đầu tư của tỉnh. 

Vừa qua, Trung tâm cũng đã gửi về Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) giới thiệu nước mắm Phú Quốc trong việc thực hiện tuyên truyền, quảng bá chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể ở nước ngoài thuộc Chương trình quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020. Hy vọng rằng thời gian tới, sản phẩm thương mại của tỉnh có nhiều cơ hội tham gia thị trường thế giới./. 
                
Trịnh Châu