Phát triển du lịch nông nghiệp hướng đi bền vững

Thứ ba, 12 Tháng 5 2020
Du lịch được coi là ngành “công nghiệp không khói” mang lại lợi ích kinh tế cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, bảo tồn giá trị văn hóa. Với lợi thế về tiềm năng, thế mạnh lĩnh vực nông nghiệp.

Kiên Giang đang mời gọi đầu tư nhiều dự án du lịch gắn với nông nghiệp sinh thái, sẽ tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển du lịch nông nghiệp tại các làng nghề truyền thống. Với hệ sinh thái và nguồn tài nguyên phong phú, môi trường thuận lợi, du lịch nông nghiệp sẽ là động lực thúc đẩy cho việc thực hiện phong trào nông thôn mới với tốc độ nhanh, bền vững do không những tham gia tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng đầu ra của sản phẩm mà còn bảo tồn được các giá trị văn hóa truyền thống của nông thôn hoặc giá trị về thương hiệu hàng hóa đặc thù.


Ảnh minh họa

Các sản phẩm du lịch nông nghiệp tại Kiên Giang tập trung khai thác yếu tố văn minh lúa nước, kết hợp với tham quan văn hóa di sản, làng nghề, làng chài, làng bè, khai thác mô hình nông trại đồng quê phục vụ cho hoạt động du lịch cuối tuần, điển hình như tại các huyện Gò Quao, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận tham quan mô hình trồng lúa kết hợp nuôi tôm sinh thái, rau hữu cơ; tại Vườn quốc gia U Minh Thượng tham quan du lịch sinh thái rừng Tràm, nuôi ong lấy mật, nghề đan lát lục bình, tre nứa, cỏ bàng; Vườn quốc gia Phú Quốc cũng khai thác du lịch dã ngoại, khám phá, nghiên cứu khoa học…, du lịch tìm hiểu nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc, tiêu Phú Quốc, ngọc trai Phú Quốc, làng chài Hàm Ninh.

Xu hướng đầu tư phát triển nông nghiệp chất lượng cao của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ thúc đẩy khuyến khích hoạt động du lịch nông nghiệp phát triển ở hai góc độ tạo thành điểm đến thu hút khách và phát triển các mặt hàng nông sản để thương mại hóa phục vụ khách du lịch. Ngoài ra, mô hình phát triển du lịch sinh thái bền vững gắn với không gian sản xuất nông nghiệp sẽ được đầu tư phát triển để tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp thông qua hoạt động du lịch.

Theo Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp sẽ là một trong những hướng đi chủ đạo trong xu hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa hiện nay./.  
Thanh Phong