​Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 5 năm 2020

Thứ sáu, 22 Tháng 5 2020
Tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 68.517 lượt, trong đó khách quốc tế 3.278 lượt


Sau khi Chính phủ cho phép nới lỏng giản cách, hoạt động du lịch đang chuẩn bị các điều kiện xúc tiến quảng bá, thu hút du khách trở lại; trong tháng 5 năm 2020 đã có khách đến tham quan du lịch tuy chưa nhiều; tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 68.517 lượt, giảm 89% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, khách quốc tế 3.278 lượt, giảm 92,6% so cùng kỳ; các khu, điểm du lịch đã hoạt động trở lại và thu hút 21.411 lượt khách, giảm 93,4% so với cùng kỳ; 

Riêng Phú Quốc có 36.612 lượt khách tham quan du lịch, giảm 90,3% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 3.022 lượt, giảm 93,1% so cùng kỳ.

Tổng thu từ du lịch đạt 152 tỷ đồng, giảm 88,2% so với cùng kỳ; trong đó Phú Quốc ước đạt 101 tỷ đồng, giảm 75,2% so cùng kỳ.

 
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 4 Ước TH
Tháng 5
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 24.772 68.517 1.848.448 51,1
Khách quốc tế (lượt) 3.789 3.278 149.622 41,2
Trong đó: Phú Quốc (lượt) 5.773 36.612 1.118.297 55,8
Khách quốc tế (lượt) 3.518 3.022 139.657 41,2
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 9.035 21.411 1.257.031 63,2
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 15.737 45.048 559.129 38,1
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 1,8 1,9 2,4 121,0
Khách quốc tế (ngày/khách) 3,6 3,8 4,1 143,3
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 95,2 151,5 3.465,4 41,1
Riêng Phú Quốc (tỷ đồng) 65,8 101,4 2.875,5 65,5
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 768 768 768 105,8
Số phòng (phòng) 23.389 24.111 24.111 106,4
 
 

Sở DLKG (Trần Linh)