Mời tham gia Hội chợ quốc tế Nông sản, Thực phẩm và Sản phẩm OCOP Việt Nam 2020 Food & OCOP Vietnam 2020

Thứ năm, 16 Tháng 7 2020
Dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 08 năm 2020; tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 (116 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2020.

Căn cứ Công văn số 80/XTTM-TTSK ngày 15/5/2020 của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc mời tham gia Hội chợ quốc tế Nông sản, Thực phẩm và Sản phẩm OCOP Việt Nam 2020 Food & OCOP Vietnam 2020, cụ thể:

Thời gian: dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 08 năm 2020.

Địa điểm: Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 (116 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh). 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 15/6/2020 (Bản đăng ký kèm theo).

Thông tin liên hệ:
Đ/c Khải, Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch,
Điện thoại: 0297.656.7088 - 0972761108, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Phòng XTĐTTMDL