Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 7 năm 2020

Thứ ba, 21 Tháng 7 2020
Tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 999.788 lượt, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 75,4% so với tháng trước


Tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa cùng với các hoạt động xúc tiến quảng bá tại các thị trường trọng điểm bằng nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp, khách du khách đã quay trở lại Kiên Giang; đặc biệt là mùa du lịch hè, tháng 7 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 999.788 lượt, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 75,4% so với tháng trước.

Trong đó, khách quốc tế chủ yếu là số khách còn đang lưu trú tại các tỉnh, thành khác đến Kiên Giang tham quan du lịch, với 3.137 lượt, giảm 93,9% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 541.808 lượt, tăng 3,4% so với cùng kỳ, tăng 80,8% so với tháng trước. Khách có lưu trú 434.438 lượt, tăng 7,8% so với cùng kỳ, tăng hơn 66,5% so với tháng 6. 


Riêng Phú Quốc có 706.799 lượt khách tham quan du lịch, tăng 29% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 2.153 lượt, giảm 95,6% so cùng kỳ.
Tổng thu từ du lịch đạt 1.001,9 tỷ đồng, giảm 37,5% so với cùng kỳ; trong đó Phú Quốc ước đạt 636,2 tỷ đồng, tăng 1,6% so cùng kỳ.
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 6 Ước TH
Tháng 7
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 570.120 999.788 3.417.654 63,0
Khách quốc tế (lượt) 2.247 3.137 155.215 33,3
Trong đó: Phú Quốc(lượt) 410.341 706.799 2.240.082 74,6
Khách quốc tế (lượt) 1.993 2.153 143.963 32,9
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 299.637 541.808 2.101.117 69,6
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 260.996 434.438 1.251.181 57,2
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,5 2,4 2,4 125,0
Khách quốc tế (ngày/khách) 4,6 4,2 4,1 144,5
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 604,7 1.001,9 5.066,6 44,2
Riêng Phú Quốc (tỷ đồng) 456,8 636,2 3.970,8 44,2
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 768 768 768 105,8
Số phòng (phòng) 23.389 24.111 24.111 106,4
 
 
Sở DLKG (Trần Linh)