Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 8 năm 2020

Thứ ba, 25 Tháng 8 2020
Tháng 8 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 597.792 lượt, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm 2019, giảm 41,1% so với tháng 7

Dịch Covid-19 tái bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, từ thành phố Đà Nẵng đã lang sang một số địa phương khác trong cả nước; nhiều địa phương đã thực hiện giản cách xã hội từ đó khách du lịch đã giảm đáng kể do lo ngại dịch bệnh.

Tỉnh Kiên Giang mặc dù không có trường nào mắc bệnh trong cộng đồng, tuy nhiên do các thị trường du lịch trọng điểm của du lịch Kiên Giang đều có dịch nên chịu ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh. Kết quả tháng 8 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 597.792 lượt, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm 2019, giảm 41,1% so với tháng 7. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4.252 lượt, giảm 91,3% so cùng kỳ, giảm 8,3% so với tháng 7; khách tham quan khu, điểm du lịch 294.913 lượt, giảm 27,4% so với cùng kỳ, giảm 44,3% so với tháng trước. Khách có lưu trú 292.228 lượt, giảm 18,7% so với cùng kỳ, giảm 36,7% so với tháng 7. 

Riêng Phú Quốc có 368.985 lượt khách tham quan du lịch, giảm 27,4% so cùng kỳ, giảm 47,1% so với tháng 7; trong đó, khách quốc tế 3.248 lượt, giảm 93,1% so cùng kỳ, giảm 9,9% so với tháng 7.

Tổng thu từ du lịch đạt 707,2 tỷ đồng, giảm 37,5% so với cùng kỳ, giảm 34,8% so với tháng 7; trong đó Phú Quốc ước đạt 492,2 tỷ đồng, giảm 12,1% so cùng kỳ, giảm 31,4% so với tháng 7.
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 7 Ước TH
Tháng 8
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 1.014.559 597.792 4.030.216 64,8
Khách quốc tế (lượt) 4.639 4.252 160.969 31,2
Trong đó: Phú Quốc(lượt) 697.158 368.985 2.599.426 74,0
Khách quốc tế (lượt) 3.604 3.248 148.662 30,7
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 529.674 294.913 2.383.896 69,6
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 461.371 292.228 1.570.342 61,7
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,5 2,6 2,5 129
Khách quốc tế (ngày/khách) 3,1 3,3 4,0 144,0
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 1.084,5 707,2 5.856,4 45,3
Riêng Phú Quốc (tỷ đồng) 717,9 492,2 4.566,6 50,8
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 769 769 769 105,9
Số phòng (phòng) 24.600 24.600 24.600 108,6
 
 Sở DLKG (Trần Linh)