Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Thứ sáu, 09 Tháng 10 2020
Ngày 02/9/2020, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Bài viết mang thông điệp có ý nghĩa quan trọng cả về đối nội và đối ngoại.


 
Nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, thúc đẩy lan tỏa thông điệp quan trọng nêu trên, góp phần tạo đà hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam triển khai dịch Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sang các thứ tiếng nước ngoài gồm: tiếng Anh, Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha.
 
Phòng TT&HTDN