Kiên Giang phấn đấu đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.485 USD

Thứ ba, 20 Tháng 10 2020
Chiều 17/10, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc đề ra và bế mạc.

Ban Chấp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI ra mắt Đại hội. (Ảnh: BTC cung cấp)
Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, trong 5 năm tới phấn đấu xây dựng Kiên Giang trở thành tỉnh khá của cả nước với các chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 7,5% trở lên.

Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.485 USD; cơ cấu kinh tế: Nông-lâm-thủy sản chiếm 25,2%, công nghiệp-xây dựng chiếm 25,43%, dịch vụ chiếm 49,37%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 1,78%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 8%/năm. Thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 đạt 73.645 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 khoảng 267.179 tỷ đồng.

Hàng năm giải quyết việc làm từ 35.000 lượt lao động trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%. 100% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có khoảng 7-9 huyện đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới. 

Đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém "là những lực cản lớn đối với sự phát triển của địa phương mà Đảng bộ tỉnh xác định cần phải chỉ đạo quyết liệt để khắc phục" cần phải được khắc phục trong 5 năm tới. 

Để khắc phục những yếu kém, vượt qua những thách thức, đạt được những chỉ tiêu Nghị quyết đặt ra, Đại hội đã thảo luận, đề ra các giải pháp, tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, đổi mới tư duy, phát huy dân chủ, đoàn kết để tạo sức mạnh tổng hợp. Trong đó, Đại hội đã xác định ba khâu đột phá, đó là: Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, nhất là giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối và phát triển.
Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy khóa XI,
nhiệm kỳ 2020- 2025 phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: BTC cung cấp)
Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 khẳng định: Thành công của Đại hội đã tạo nên sức mạnh to lớn, cổ vũ cho toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân của tỉnh vượt qua mọi khó khăn của tỉnh, tranh thủ thời cơ mới phấn đấu vì mục tiêu: Xây dựng tỉnh Kiên Giang ngày càng phát triển, toàn diện và bền vững, duy trì là một trong những tỉnh phát triển dẫn đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. 

“Đại hội kêu gọi toàn bộ Đảng viên và tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục chung sức đồng lòng, phát huy truyền thống vẻ vang và những thành quả đã đạt được, đoàn kết một lòng tiếp tục cống hiến sức lực, tài năng và trí tuệ cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức vững bước tiến lên, quyết tâm xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng phát triển cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh” - Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.   
 
Nguồn: Báo Pháp Luật