​Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 10 năm 2020

Chủ nhật, 22 Tháng 11 2020
tháng 10 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 322.915 lượt, giảm 50,3% so với cùng kỳ năm 2019, giảm 12,9% so với tháng 9.

Trong tháng 10, dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát, không có ca lây nhiễm ra cộng đồng, nhiều địa phương có dịch đã chuyển sang trạng thái bình thường; tỉnh Kiên Giang chưa có trường hợp nào mắc bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, tháng 10 do bị ảnh hưởng của bảo lũ, cộng với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách du lịch giảm mạnh so với tháng trước và cả cùng kỳ. 

Kết quả tháng 10 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 322.915 lượt, giảm 50,3% so với cùng kỳ năm 2019, giảm 12,9% so với tháng 9. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.385 lượt, giảm 92,3% so cùng kỳ, giảm 11,2% so với tháng 9; khách tham quan khu, điểm du lịch 121.816 lượt, giảm 58,7% so với cùng kỳ, giảm 21,7% so với tháng trước. Khách có lưu trú 196.537 lượt, giảm 40,4% so với cùng kỳ, giảm 7,1% so với tháng 9. 

 

Quần đảo Nam Du - Kiên Hải - Kiên Giang

Riêng Phú Quốc có 229.743 lượt khách tham quan du lịch, giảm 48,7% so cùng kỳ, giảm 10,8% so với tháng 9; trong đó, khách quốc tế 3.019 lượt, giảm 92,6% so cùng kỳ, giảm 9,0% so với tháng 9.

Tổng thu từ du lịch đạt 486,3 tỷ đồng, giảm 63,8% so với cùng kỳ, giảm 7,6% so với tháng 9; trong đó Phú Quốc ước đạt 370,9 tỷ đồng, giảm 37,7% so cùng kỳ, giảm 6,1% so với tháng 9.
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 9 Ước TH
Tháng 10
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 370.628 322.915 4.596.148 60,6
Khách quốc tế (lượt) 3.811 3.385 168.166 27,8
Trong đó: Phú Quốc (lượt) 257.675 229.743 2.969.233 66,9
Khách quốc tế (lượt) 3.319 3.019 155.001 27,3
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 155.567 121.816 2.598.668 63,9
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 211.511 196.537 1.918.391 59,6
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,2 2,3 2,4 128,0
Khách quốc tế (ngày/khách) 3,5 3,9 4,0 141,7
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 526,1 486,3 6.736,8 43,0
Riêng Phú Quốc (tỷ đồng) 394,9 370,9 5.178,6 42,0
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 769 769 769 100,9
Số phòng (phòng) 24.600 24.600 24.600 105,2
 
 
Sở DLKG (Trần Linh)