​Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 11 năm 2020

Chủ nhật, 22 Tháng 11 2020
Tháng 11 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 397.390 lượt, giảm 35,4% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 26,8% so với tháng 10. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.602 lượt, giảm 92,9% so cùng kỳ.


Trong tháng 11, dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát, tình hình thời tiết được dự báo sẽ tốt hơn, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, lượng khách du lịch có xu hướng tăng lên nhất là dịp cuối tuần. 

Kết quả tháng 11 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 397.390 lượt, giảm 35,4% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 26,8% so với tháng 10. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.602 lượt, giảm 92,9% so cùng kỳ, tăng 3,8% so với tháng 10; khách tham quan khu, điểm du lịch 140.228 lượt, giảm 46,3% so với cùng kỳ, tăng 18,2% so với tháng trước. Khách có lưu trú 250.951 lượt, giảm 22,3% so với cùng kỳ, tăng 31,9% so với tháng 10. 

Riêng Phú Quốc có 288.634 lượt khách tham quan du lịch, giảm 21,9% so cùng kỳ, tăng 27,8% so với tháng 10; trong đó, khách quốc tế 3.589 lượt, giảm 92,4% so cùng kỳ, tăng 15,6% so với tháng 10.

 

ảnh mang tính chất  minh họa

Tổng thu từ du lịch đạt 609,4 tỷ đồng, giảm 57,9% so với cùng kỳ, tăng 28,6% so với tháng 10; trong đó Phú Quốc ước đạt 445,9 tỷ đồng, giảm 27,1% so cùng kỳ, tăng 22,6% so với tháng 10.
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 10 Ước TH
Tháng 11
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 313.499 397.390 4.984.122 60,8
Khách quốc tế (lượt) 3.472 3.602 171.854 26,2
Trong đó: Phú Quốc(lượt) 225.833 288.634 3.253.957 67,7
Khách quốc tế (lượt) 3.106 3.589 158.677 25,8
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 118.610 140.228 2.735.690 63,2
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 190.237 250.951 2.163.042 61,1
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,4 2,0 2,4 127
Khách quốc tế (ngày/khách) 3,8 3,9 4,0 141,6
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 473,9 609.4 7.333,8 42,9
Riêng Phú Quốc (tỷ đồng) 363,6 445,9 5.617,0 41,9
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 769 769 769 100,9
Số phòng (phòng) 24.600 24.600 24.600 105,2
 
 
Sở DLKG (Trần Linh)