Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 12 năm 2020

Thứ ba, 22 Tháng 12 2020
Tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 411.170 lượt, giảm 29,9% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 8,5% so với tháng 11.

Trong tháng 12, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, các chương trình kích cầu du lịch đã phát huy tác dụng, lượng khách du lịch đã bắt đầu tăng lên nhất là dịp cuối tuần. 

Kết quả tháng 12 năm 2020, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 411.170 lượt, giảm 29,9% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 8,5% so với tháng 11. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2.609 lượt, giảm 95,5% so cùng kỳ, giảm 15,6% so với tháng 11; khách tham quan khu, điểm du lịch 165.206 lượt, giảm 37,7% so với cùng kỳ, tăng 19,5% so với tháng trước. Khách có lưu trú 241.961 lượt, giảm 18% so với cùng kỳ, tăng 2,4% so với tháng 11. 

Riêng Phú Quốc có 305.457 lượt khách tham quan du lịch, tăng 1,8% so cùng kỳ, tăng 11% so với tháng 11; trong đó, khách quốc tế 2.609 lượt, giảm 95,4% so cùng kỳ, giảm 12,7% so với tháng 11.

Tổng thu từ du lịch đạt 573,8 tỷ đồng, giảm 61,3% so với cùng kỳ, tăng 0,9% so với tháng 11; trong đó Phú Quốc ước đạt 437,9 tỷ đồng, giảm 24,9% so cùng kỳ, tăng 5,7% so với tháng 11.
 
Chỉ tiêu Thực hiện Tháng 11 Ước TH
Tháng 12
Lũy kế từ đầu năm
TH So cùng kỳ (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 378.818 411.170 5.376.720 61,2
Khách quốc tế (lượt) 3.092 2.609 173.953 24,4
Trong đó: Phú Quốc(lượt) 275.183 305.457 3.545.963 69,4
Khách quốc tế (lượt) 2.989 2.609 160.686 23,9
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 138.228 165.206 2.898.896 63,1
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 236.266 241.961 2.390.318 62,3
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,1 2,2 2,4 127,2
Khách quốc tế (ngày/khách) 4,7 4,4 4,0 141,5
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 568,9 573,8 7.867,1 42,3
Riêng Phú Quốc (tỷ đồng) 414,3 437,9 5.617 38,6
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 792 792 792 103,9
Số phòng (phòng) 25.670 25.670 25.670 109,8
 
Sở DLKG (Trần Linh)