lỗi
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 283

Áp dụng dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục "Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo"

Thứ ba, 12 Tháng 1 2021
Bộ Công thương vừa triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với thủ tục "Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo"

Thương nhân truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công thương để thực hiện đăng ký tài khoản theo các thông tin được yêu cầu; thực hiện kê khai và nộp hồ sơ đăng ký "Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo" theo hướng dẫn.

Địa chỉ truy cập https://dichvucong.moit.gov.vn
 
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc   tại trụ sở Bộ Công Thương (54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội). 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 15 Ngày làm việc   Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc   Trụ sở Bộ Công Thương (54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội). 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện

Thương nhân nộp hồ sơ đến Bộ Công Thương, Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho thương nhân theo mẫu quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương phải trả lời thương nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Giấy chứng nhận có thời hạn hiệu lực là 05 năm, kể từ ngày cấp. Khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực, thương nhân phải đề nghị cấp Giấy chứng nhận mới để được tiếp tục kinh doanh xuất khẩu gạo.
 
Phòng XTĐTTMDL