lỗi
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 283

Giới thiệu Danh mục sản phẩm OCOP Lào Cai

Thứ hai, 25 Tháng 1 2021
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu danh mục sản phẩm OCOP Lào Cai

Vui lòng xem danh mục đính kèm

Trân trọng
Phòng XTĐTTMDL