​Kiên Giang tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2021

Thứ hai, 01 Tháng 2 2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 29/01/2021 về việc thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2021.

Với mục tiêu tăng cường xúc tiến quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tập trung thu hút đầu tư các dự án trọng điểm. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình đẳng; cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên đầu tư phát triển các nhóm ngành kinh tế then chốt, tạo đột phá cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Khai thác tốt các thị trường hiện có, chú trọng tìm kiếm thị trường mới, tập trung khai thác và phát triển thị trường nội địa, xúc tiến thị trường nước ngoài nhằm xuất khẩu nông sản, thủy sản khi có điều kiện... Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du lịch; mở rộng liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước để hình thành liên kết vùng; Tăng cưòng quan hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; các cơ quan xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch trong và ngoài nước để mở rộng các hoạt động xúc tiến, quảng bá.

Với 39 hoạt động xúc tiến, trong đó có 06 hoạt động xúc tiến trong tỉnh; 20 hoạt động xúc tiến ngoài tỉnh; 07 hoạt động có liên quan đến xúc tiến và 06 hoạt động tuyên truyền quảng bá, cụ thể như sau:
Đối với thị trường trong tỉnh: (1) Tổ chức Họp mặt doanh nghiệp đầu năm; (2) Tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp; (3) Tổ chức triển khai cung ứng hàng hóa bình ổn giá thị trường cuối năm và dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; (4) Tổ chức sự kiện kích cầu du lịch an toàn; (5) Tổ chức tiếp đón các hãng lữ hành, đơn vị truyền thông, báo chí đến Kiên Giang khảo sát điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch; (6) Tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch gắn với các sự kiện, lễ hội văn hóa trên địa bàn tỉnh.

 

Đối với thị trường ngoài tỉnh: (1) Tổ chức làm việc với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch nước ngoài tại Việt Nam để mời gọi đầu tư; (2) Tham gia khu gian hàng “Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam” tại Hội chợ VietNam Expo Hà Nội; (3) Tổ chức Tuần lễ sản phẩm Kiên Giang; (4) tham gia Hội chợ chuyên đề Thủ công mỹ nghệ, quà tặng; (5) tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam (Vietnam expo); (6) tham gia Hội chợ triển lãm Công nghiệp, Thương mại đồng bằng sông Cửu Long; (7) tham gia Hội chợ Nông sản, Thực phẩm và sản phẩm OCOP; (8) tham gia Triển lãm Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo); (9) tham gia Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam; (10) Tham gia các sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2021; (11) Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; (12) Tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ TP.Cần Thơ; (13) tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM); (14) tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế theo khu vực; (15) tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE.HCM2021); (16) Tổ chức sự kiện kết nối đầu tư tỉnh Kiên Giang; (17-18-19) Tham gia Hội chợ quốc tế sản phẩm của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã tại TP.HCM, Hà Nội và TP.Cần Thơ; (20) tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021 gắn với bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.
 

Hoạt động liên quan đến xúc tiến: (1) Tham gia các cuộc hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các hoạt động liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; (2) Tham dự khai mạc các cuộc hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các sự kiện về đầu tư, thương mại, du lịch do các tỉnh, thành phố, Bộ, ngành Trung ương và các tổ chức quốc tế tổ chức; (3) Tiếp các đoàn đến và tổ chức đoàn đi nghiên cứu, giao lưu, học tập kinh nghiệm, nghiên cứu thị trường trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch tại các tỉnh thành trong cả nước; (4) Tham gia tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; (5) Đóng góp kinh phí cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ tổ chức Diễn đàn Tây Nam Bộ; (6) Hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp khảo sát địa điểm đầu tư trong giai đoạn tìm hiểu chuẩn bị dự án đầu tư; (7) Tổ chức khảo sát rà soát bộ dữ liệu thông tin phục vụ cho công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; 

Hoạt động tuyên truyền, quảng bá: (1) In ấn các ấn phẩm phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. (2) Thiết kể in ấn, sản xuất vật phẩm, quà tặng phục vụ các sự kiện hội chợ, hội nghị xúc tiến; (3) thiết kế in ấn bản đồ du lịch có gắn mã QR các điếm tham quan du lịch; (4) Xây dựng các phim phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. (5) Tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh điểm đến của tỉnh Kiên Giang về đầu tư, thương mại và du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng; (6) thiết kế, sản xuất quầy trưng bày các ấn phẩm quảng bá tại sân bay, bến tàu và các địa điểm khác; 

 

Kinh phí thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2021 là 10,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. 
Giao Trung tâm Xúc tỉến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ 6 tháng, năm báo báo kết quả hoạt động về UBND tỉnh.

Giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Công Thưong tham gia Hội chợ quốc tế sản phẩm của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã tại TP.HCM, Hà Nội và TP.Cần Thơ; tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021 gắn với bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch này.